นายมนูญ สุขศรีจันทร์

 แรงงานจังหวัดเชียงใหม่

-------------------------------------

 

ลิงค์

 
 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

 

 

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
     

     
 

สถานที่ติดต่อ

 
 

 สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

ชั้น 1 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ 053-112622-3 แฟกซ์ 053-112623

website : www.chiangmai.mol.go.th

e-mail : chiangmai_mol@hotmail.com