นายมนูญ สุขศรีจันทร์

 แรงงานจังหวัดเชียงใหม่

-------------------------------------

 

ลิงค์

 
 

เว็บสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

เว็บสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

เว็บสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

เว็บสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชี่ยงใหม่

คู่มือสนับสนุนด้านองค์ความรู้

ศูนย์บริการร่วม

ระบบงานธุรการ

งบทดลอง

 

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
     

     
 

วีดีทัศน์

 
 

อบรมอาชีพระยะสั้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

แรงงานนอกระบบ วันที่ 5-มิ.ย.-60

 

โครงการ อาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 5 เมษายน 2560 ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่

 

ประกวดจังหวัด ชมรม TO BE NUMBER ONE

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลสเชียงใหม่

 

ขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE

ในสถานประกอบการจังหวัดเชียงใหม่

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ

ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่


 

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

ตัวแทนมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว จากสมาคม

แม่บ้านกระทรวงแรงงาน ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน

และธนาคารไทยพาณิชย์ แก่ผู้ประสบภัยหนาว

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย

แรงงานระดับภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่

โครงการพัฒนาบุคลากร

กระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย

แด่ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"