คู่มือสนับสนุนด้านองค์ความรู้

คู่มือ ข้อมูลสิทธิประโยชน์ของคนงานไทยที่ทำงานในต่างประเทศ

 

 

คู่มือ สิทธิประโยชน์ที่ประชาชนพึงได้รับ จากกระทรวงแรงงาน

 

 

คู่มือ สิทธิประโยชน์สำหรับแรงงานนอกระบบ

 

 

SSO Digital Design พลิกโฉม ประกันสังคมไทย

 

คู่มือ แรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น