หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายรายสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

           วันนี้ (17 ม.ค. 61) เวลา 8.00 น. นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

 

 

 

บันทึกเทป รายการ ความสุขประเทศไทย NBT เชียงใหม่

          วันที่ 11 มกราคม 2561 นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาว นลินี ณ เชียงใหม่ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าบันทึกเทปรายการ ความสุขประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT) ในประเด็น อาสาสมัครแรงงานประจำตำบล จังหวัดเชียงใหม่ ออกอากาศวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

 

 

ฝ่ายงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

 

เชียงใหม่ จัดโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561

          วันที่ 6 ม.ค. 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 กิจกรรม ส่งเสริม/พัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่แรงงานนอกระบบ ในหลักสูตรการทำขนมไทย กลุ่มเป้าหมายจำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดอินทาราม ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม โดยมีวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เป็นผู้บรรยายและฝึกปฏิบัติ

เพื่อให้แรงงานนอกระบบมีความรู้ในการพัฒนาต่อยอดอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีงานทำ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ฝ่ายงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

 

กระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป้าขจัดความยากจนและลดความเลื่อมล้ำทางสังคมอย่างยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล

          วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ เสนอแนวทางเพื่อร่วมมือกับกระทรวงการคลังในโครงการขจัดความยากจนรายบุคคลอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าให้ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/ปี ในจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ลงทะเบียนรายได้น้อยจำนวน 232,740 คน ซึ่งจะใช้กลยุทธ์ 4D ได้แก่ ความต้องการเงินทุน , เข้าถึงสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน , มีงานทำ และฝึกอาชีพ ภายใต้แนวคิด “สอนและให้เครื่องมือจับปลา” พร้อมนำเครือข่ายแรงงาน อาทิ อสร.และเครือข่ายอาสาสมัครอื่นๆ เป็นผู้คัดกรองส่งต่อสู่การมีงานทำและการฝึกอาชีพ เพื่อเป็นแรงงานในระบบในสถานประกอบกิจการต่าง ๆ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

อสร.เชียงใหม่ รับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และร่วมบูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติการแรงงานนอกระบบ

           วันนี้ (20 ธันวาคม 2560) นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับแกนนำอสร.ระดับตำบล จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง สันทราย แม่แตง แม่ริม สะเมิง และกัลยานิวัฒนา รวมไปถึงร่วมบูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติการแรงงานนอกระบบ ร่วมกับอาสาจากหน่วยงานต่างๆ

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

 

 

 
Syndicate content