จังหวัดเชียงใหม่รับข้อเรียกร้องจากตัวแทนมูลนิธิฯ ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการออก พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

 

           วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ตัวแทนมูลนิธิที่จดทะเบียนในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 817 แห่ง รวมประมาณ 100 คน นำโดย ดร.วีระพล ประวัง ประธานมูลนิธิสายรุ้ง ยื่นหนังสือต่อนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัด โดยมี นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับหนังสือดังกล่าว โดยทางกลุ่มฯ ขอให้แก้ปัญหากรณีอาสาสมัครชาวต่างชาติได้รับผลกระทบจากการออกกฎหมายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ก่อให้เกิดความเดือดร้อน เนื่องจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ไม่ออกใบอนุญาตทำงานให้กับมูลนิธิต่างๆ เพราะเห็นว่า เป็นการทำงานที่ไม่มีเงินเดือน/ค่าจ้าง ไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงาน เป็นผลให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆ ไม่สามารถไปดำเนินการที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต่อไปได้ จึงมีความประสงค์ให้ทางราชการช่วยเหลือและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเรียกร้องให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดออกใบอนุญาตทำงานให้เหมือนเดิม
กรณีดังกล่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เคยทำหนังสือหารือประเด็นดังกล่าว กับทางกองนิติการ กรมการจัดหางานแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้สำนักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องโดยด่วน

เชียงใหม่ขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยส่งเสริมการทำงานของกลุ่มชาติพันธุ์

              วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายกฏษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมในการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหาแรงงานของชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธ์ที่ไร้สถานะทางทะเบียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

 

ร่วมงานวันรพี บิดาแห่งกฎหมายไทย ประจำปี 2561

            วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องใน “วันรพี” โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานในกระบวนการศาลยุติธรรมข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ในการถวายพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ด้านหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่

 

เชียงใหม่ขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ โครงการ TO BE NUMBER ONE

             วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายมนูญ สุขศรึจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับใบประกาศนียบัตรขอบคุณที่ให้การสนับสนุนกิจการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

ร่วมประชุมสภากาแฟการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 11

              วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมสภากาแฟการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ และมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

 
Syndicate content