จัดซื้อจัดจ้าง

 

 

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ